Sử dụng bởi trên 30 doanh nghiệp SME tại Việt Nam

Với trên 1.200 tài khoản người dùng trên hệ thống!

Module Quản trị Dự án

Đầy đủ các tính năng quản trị dự án đơn giản và hiệu quả mang lại sự trải nghiệm tuyệt vời!

 • Quản lý nhiệm vụ (Task Management)
 • Theo dõi theo dòng thời gian (Time Tracking)
 • Theo dõi các mốc quan trọng (Milestone Tracking)
 • Quản lý các loại chi phí... 

mockup
mockup

Module Quản trị Tài chính

Giúp các doanh nghiệp có góc nhìn cơ bản về tài chính của doanh nghiệp đang quản trị.

 • Quản lý các hóa đơn và dự báo (Invoice & Estimates)
 • Quản lý các loại chi phí (Expenses Tracking)
 • Quản lý thanh toán (Payment)

Module Quản trị Khách hàng

Tích hợp đầy đủ các thông tin và dữ liệu, toàn trình trong việc quản trị các khách hàng tiềm năng và khách hàng thực sự. Kết hợp hệ thống xuyên suốt trong Module quản trị Dự án.

 • Quản lý Khách hàng tiềm năng (Lead Management)
 • Quản lý Khách hàng (Clients Management)
 • Trang đăng nhập riêng dành cho khách hàng của bạn (Client Portal)

mockup
mockup

Module Quản trị Nhân sự

Đầy đủ các tính năng quản trị nhân sự hiệu quả trong công ty, mang lại sự trải nghiệm hoàn hảo!

 • Quản lý hồ sơ nhân sự theo phòng ban (Employee Management)
 • Theo dõi Chấm công (Attendance Tracking)
 • Tính lương (Payroll)
 • Quản lý nghỉ phép (Leaves Management)
 • Quản lý nghỉ lẽ (Holidays Management)

Module Báo cáo

Các mẫu báo cáo đơn giản, hiệu quả mang lại các góc nhìn đa chiều của doanh nghiệp!

 • Báo cáo theo nhiệm vụ (Task Report)
 • Báo cáo theo thời gian (Time Log Report))
 • Báo cáo Tài chính (Finance Report)
 • Các loại báo cáo khác... 

mockup
mockup

Module Quản lý Tài sản

Quản lý tài sản đơn giản và hiệu quả.

 • Quản lý theo danh mục tài sản (Asset Category Management)
 • Quản lý từng loại tài sản (Asset Detail List)
 • Bàn giao tài sản kèm thông tin chi tiết

Module Họp

Lưu trữ, quản lý và nhắc nhở các buổi họp của Doanh nghiệp: Họp nội bộ và họp với Khách hàng.

 • Lịch họp Offline (Offline Management)
 • Quản lý và họp Online (Online Management)
 • Nhắc nhở và lưu thông tin buổi họp (Remind & Store details)

mockup

Giải pháp mang lại hiệu quả cao trong Quản trị Doanh nghiệp!

Quản lý dễ dàng

Làm việc và quản trị trên Desktop - Mobile - Tablet

Tùy biến cao

Tùy chỉnh các module theo chu trình của doanh nghiệp

All-in-One

Tích hợp các Module khác nhau vào cùng 1 hệ thống

Mobile App

Hỗ trợ Mobile App (IOS & Android) làm việc

Hiệu quả cao

Các Module kết nối mang lại hiệu quả cao trong quản trị!

Miễn phí

Dùng miễn phí với doanh nghiệp tối đa 5 nhân sự

Quản trị doanh nghiệp chưa bao giờ dễ dàng hơn thế!

Hãy đăng ký ngay hôm nay và sử dụng hoàn toàn miễn phí!